SenseBall w szkole

Coraz więcej nauczycieli wychowania fizycznego w Europie włącza SenseBall do swojego kursu. Oprócz aspektu sportowego należy zauważyć, że CogiTraining i praktyka SenseBall poprzez rozwijanie i organizowanie mózgu usprawniają naukę w szkole. W ramach badań Senseball Exploitation SA we współpracy z Uniwersytetem w Leuven było zauważone, że po rocznym stosowaniu metody SenseBall i CogiTraining, przeciętnie wyniki dzieci w szkole poprawiły się o 10%, a ich ogólne zachowanie uległo nieznacznej poprawie (spokojniej, lepsza koncentracja).
Kup teraz SenseBall! KUP TERAZ
  • 1 Doskonała dwunożna wydajność młodego piłkarza
  • 2 Znaczny wzrost posiadania i kontroli nad piłką
  • 3 Szybsze i dokładniejsze podawanie piłki
  • 4 Lepsza percepcja i koordynacja
  • 5 Formułuje i wymusza prawidłową pozycję ciała